Actueel

Leesgoed - Nieuw!

Dit is de jongste nieuwsletter voor de boeken van Stichting Leesgoed.

Goede geestelijke literatuur voor iedereen.

Huwelijkscursus jan-feb '23

Dear Friends, 

For those of you interested in the preparation of your marriage, you are most welcome to join

Reis naar het Heilig Land / Trip Holy Land

We gaan in mei 2023 naar het H. Land en u bent van harte welkom.

Dit is een unieke mogelijkheid om met een groep pelgrims en een priester van de kerk naar het Land van Jezus te gaan. Dit is een echte bedevaart om in de voetstappen van Jezus te treden, fysiek en hopelijk later in ons leven.

Boeken voor Kerstmis en Nieuwjaar

Stichting Leesgoed beveelt deze  boeken aan en ook deze

 

Christen-zijn midden in de wereld

Gespreksavonden over de sociale leer van de Kerk

November 2022 – Februari 2023

Christenen maken deel uit van de maatschappij, ze staan als burgers in het volle leven. Wat is hun boodschap aan de samenleving? Hoe drukken zij hun stempel op hun omgeving?

Sinds eind 19e eeuw heeft de Kerk zich uitgesproken over maatschappelijke kwesties, te beginnen bij het arbeidersvraagstuk dat ontstond bij de industriële revolutie. Wat hebben pausen gezegd over de cultuur, de markt en de economie, de media, de politiek? Wat over de waardigheid en de rechten van de mens, het gezin en de opvoeding?

Zonder met pasklare antwoorden te komen gaan wij met elkaar in gesprek over de maatschappelijke boodschap van de Kerk en de mogelijkheden die gelovigen hebben om de omgeving waarin zij zich bewegen te beïnvloeden.

Data

Woensdagavond van 20.15 – 21.30 uur op

2022: 9 nov, 23 nov, 30 nov, 7 dec 14 dec

2023: 4 jan, 11 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb

Locatie

Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk

            Keizersgracht 218 B

            1016 DZ Amsterdam

 

Opgave

Door overmaking van € 30,- op rekening NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. Stichting Onze Lieve Vrouwekerk, Amsterdam o.v.v. Cursus sociale leer. Bij de inschrijving zijn inbegrepen: huur van de ruimte, koffie, cursusmateriaal.

Deelnemers kunnen het boek Christenen in de samenleving. Inleiding op de sociale leer van de Kerk van Domènec Melé (De Boog, 303 blz., € 14.75) aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van € 10,- bij de boekverkoop in het Ontmoetingscentrum of bij de eerste sessie van de gespreksavonden.

Informatie

Inleider Eugen Graas, pr

            06 174 172 40

            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Land Mei 2023 aanmeldingsformulier

Als u een onvergetelijke reis met geestelijke inhoud als Christen wil meemaken, met een aardige groep pelgrims.

Wees welkom. Denk erom dat de boekingsmogelijkeid eindigt op 30 januari 2023.

Het aanmeldings formulier kunt u hier downloaden. 

Een blik op september 2022

Kijk naar een overzicht van de maand september en bid voor ons.

Kevelaer: Bedevaart 29 oktober 2022

Na 2 jaar gaan we weer op bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 29 oktober 2022. De touringcar vertrekt om 08:30 uur stipt. Dit jaar is de opstapplaats, op de P&R  tegenover het Havengebouw aan de Ruyterkade nr 7, Postcode1013 AA, aan de achterkant rechts van Centraal Station.

Om 12:00 uur begint in de basiliek van het heiligdom onze gezongen Eucharistieviering. Vanaf 11:30 uur is er biechtgelegenheid in de biechtstoelen naast de biechtkapel.

Na de Mis is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie en uw meegebrachte lunch te gebruiken in de grote zaal van het parochiehuis Sint Antonius, tot 15:00 uur (aan het begin van de hoofd­straat). Voor belangstellenden is om 15 u mogelijk om de  kruiswegoefening te bidden in de openluchtkerk, vlakbij de kaarsenkapel.

Om 16:00 uur vinden het Lof en rozenkransgebed plaats in de biechtkapel. Vertrek uit Kevelaer om 17:30 uur (wederom stipt). We verwachten ’s avonds uiterlijk om 20:30 uur terug te zijn in Amsterdam.

In Kevelaer zijn er talloze andere mogelijkheden om uw lunch te gebruiken. Consumptie is dan voor eigen rekening. Tot 15:45 uur kunt u religieuze artikelen kopen, waarna u om 16:00 uur voor het Lof verwacht wordt in de biechtkapel.

De kosten bedragen € 35,- per volwassene, kinderen tot 12 jaar € 15.- Reserveren is betalen. Het complete bedrag dient gestort te worden op de rekening van de Onze Lieve Vrouwekerk voor 20 oktober via IBAN: NL16 INGB 0000 0838 31 onder vermelding van “Bedevaart Kevelaer”.

Onderstaande gegevens (nodig voor de reisverzekering) kunt u via e-mail sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bedevaart naar Kevelaer – zaterdag 29 oktober 2022

Ondergetekende geeft zich op voor de bedevaart naar Kevelaer. Hiervoor betaal ik € 35 per volwassene en € 15 per kind.

Dhr./Mw

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Adres

 

Postcode

                                                                                    

Woonplaats   

 

Tel/Mail

 

Aantal deelnemers

 

Datum

 

Handtekening

 

Jezus zendt de 72 leerlingen uit om zijn weg voor te bereiden

Audio van de homilie van zondag 3 juli 2022

350 jaar Begijnhofkapel + 1

Onze collega's en goede vrienden van de Begijnhofkapel hadden een feest afgelopen vrijdag.

Hierbij de link naar enkele foto's die een goed beeld schetsen van de goede sfeer die erbij heerste.

Van harte gefeliciteerd, en ad multos annos.

Bezoek van het Kathedraal Kapittel

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022 - genomen uit Arsacal - Mgr. Hendriks

 

Vrij­dag 1 juli ver­ga­derde het ka­the­draal kapit­tel in Am­ster­dam, bij de O.L. Vrouwe­kerk, want de kanun­nik-peni­tentia­ris, rector Rafael Ojeda had de kanun­niken en ere­kanun­niken uit­ge­no­digd voor een top-attractie.

Sluit­stuk

Beleidsplan 2022

Keizersgracht 218B

1016DZ Amsterdam

Rek.nr.: NL16INGB0000083831

www.olvkerk.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 41203753

 

Jaarverslag 2021 en beleidsplan Stichting Onze Lieve Vrouwekerk 2022

De Stichting is opgericht op 15 juni 1984. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van notaris Albert Bouma op 15 juli 2003.

Doelstelling van de stichting is:

1. het bijstaan van de rector van de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam (hierna de Rector) in de naleving van de plichten die op hem rusten conform c. 556-572.

2. het eventueel verkrijgen van de eigendom van het bij de kerk behorende kerkgebouw en de inventaris. Het bestuur zal dit doel nastreven in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de rooms-katholieke gemeenschap.

Functie stichting.

De opzet met een stichting geeft al aan dat het niet gaat om een gewone parochie. Het gaat, volgens kerkelijk recht om een rectoraatskerk, welke deel uitmaakt van het grotere geheel van de binnenstadkerken in Amsterdam. Deze kerken de parochie vormen van de H. Nicolaas met de H. Nicolaasbasiliek als hoofdkerk. De bisschop van Haarlem - Amsterdam heeft sinds juni 1985 de geestelijke verzorging van de katholieke gemeenschap die is verbonden aan de Onze Lieve Vrouwekerk toevertrouwd (conform de art. 556- 572 van het Canoniek Recht) aan priesters van het Opus Dei. De activiteiten als zodanig zijn voor het overige volledig vergelijkbaar met de parochies. Het bestuur van de stichting vervult dan feitelijk ook de taken van een parochiebestuur met dit verschil dat de rector bestuurt en het bestuur de rector adviseert.

 

Bestuur.

Het bestuur bestaat per heden (eind 2021) uit de volgende personen te weten:

Jos Witteman, voorzitter

Maurice J.J.M. Essers, secretaris

Umberto G.M. Barelli, penningmeester

Herman Drenth, lid

Iris Maas-Bremer, lid

Alle bestuursleden zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41203753, RSIN 812308396 (zie uittreksel op de website) en heeft als fiscaal nummer 8123.08.396.

De contactgegevens zijn de volgende:

Keizersgracht 218 B

1016 DZ  AMSTERDAM

Tel. 020 2400803

Email: rector Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: http://www.olvkerk.nl/

Bankrekeningnummer: NL16 INGB 0000 0838 31

 

Het kerkgebouw wordt door de Stichting gehuurd van de Syrische Orthodoxe Gemeen-schap.

 

Activiteiten.

De activiteiten van de stichting zijn die welke in de kerk ontplooid worden door de rector en de vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Deze zijn te vinden op de website, publicaties als het mededelingenblad en aankondigingen in het kerkgebouw. Vanwege de ligging in het centrum van Amsterdam en uit de aard van de Katholieke Kerk zelf heeft de gemeenschap een internationaal karakter. Met de binnenstadparochies van Amsterdam worden intensieve contacten onderhouden met het oog op afstemming van de activiteiten. 

De activiteiten vinden plaats rond de sacramenten en vorming in het katholieke geloof.

Diverse groepen binnen de kerk ontwikkelen de specifieke activiteiten:

St. Alphonsuskoor  (Beheer liturgische muziek en orgel, koorrepetities organiseren en uitvoering muzikale begeleiding mis)

Collectantencollege (inzamelen geld tijdens de vieringen, bewaking van de orde en respectvol gedrag assistentie bij agressie en onwel worden van mensen)

Acolietencorps (voorbereiding vieringen en assistentie priester(s)

assistentie bij de vieringen in de kerk nazorg na de vieringen)

Lectoren (verzorgen van de schriftlezingen en voorbeden tijdens de vieringen in de kerk)

Schoonmaakgroep (schoonmaak en sanitaire voorzieningen kerk, verzorgen van de bloemen opbouw van de Kerststal)

Kindernevendienstgroep (vergaderen, vaststellen educatieve inhoud en programma

rooster opstellen, leiding geven aan  groep kinderen tijdens nevendienst in aparte ruimte catechese-onderwijs buiten kindernevendienst aan groep kinderen op vaste afspraak)

Processiecommissie (vergaderen met hele groep contacten onderhouden met betrokkenen en bewaken voortgang organisatie processie beheer processiemateriaal)

Liturgiecommissie (vergaderen met hele groep contacten onderhouden met betrokkenen

beleid bepalen t.a.v. invulling vieringen en opstellen liturgische kalender en besluitenlijst)

Redactie mededelingenblad (opstellen inhoud mededelingenblad productie medede-lingenblad laten afdrukken en versturen per mail en in papiervorm in kerk en ontmoe-tingscentrum)

Ziekenbezoekgroep. (benaderbaar zijn voor contacteren huisbezoek bij ziekte,

onderhouden contacten)

Buiten het beleidskader en verantwoordelijkheid van de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk zijn onderstaande organisaties actief waarmee een collegiale samenwerking is:

  • Stichting de Oude Gracht
  • Stichting Leesgoed
  • Aanbiddingsgroep

De vormingsactiviteiten worden voorbereid en verzorgd door bepaalde personen, het koor dient te repeteren om te zingen tijdens de vieringen, het collectantencollege is niet alleen actief bij het ophalen van geld tijdens de vieringen maar is ook intensief betrokken bij andere activiteiten.

Sacramenten.

Om een indruk te geven zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Doop: in het jaar 2021 zijn 37 personen gedoopt.

Vormsel: in het jaar 2021 hebben 16 personen het vormsel ontvangen hebben.

1e H. Communie: in het jaar 2021 hebben 23 mensen de 1e h. communie ontvangen.

Ziekenzalving en Communie: in het jaar 2021 hebben 13 personen de ziekenzalving ontvangen en werd hun de Communie thuis uitgereikt.

Uitvaart: in het jaar 2021 zijn er 4 uitvaarten geweest.

Huwelijk: in het jaar 2021 zijn 12 echtparen in de kerk gehuwd. 

Huwelijkscursus: in het jaar 2021 hebben 67 paren de huwelijkscursus gevolgd.

Men heeft toegang tot alle genoemde sacramenten na het ontvangen van een gerichte vorming. Toediening van de sacramenten en het vieren van de H. Mis geschiedt door de rector alsmede door de plaatsvervanger en andere priesters die assisteren.

 

De Eucharistievieringen.

In het leven van de Onze Lieve Vrouwekerk neemt de Eucharistie een centrale plaats in. Elke werkdag zijn er twee eucharistievieringen te weten om 12.15 uur en om 19.30 uur. In het weekend is er op zaterdagavond een H. Mis om 19.00 uur en op zondag om 11.15 (hoogmis) en een H. Mis in het Engels om 18.00. Deze laatste mis heeft vanaf het jaar 2014 veel mensen aangetrokken. Het grootste deel van de mensen die de H. Mis bijwonen zijn geregelde kerkgangers die wonen in of rond Amsterdam. Ook toeristen nemen deel aan de mis. Na afloop van de H. Mis is er op zondag altijd de gelegenheid elkaar nader te spreken in het Ontmoetingscentrum naast de kerk. 

 

Bijzondere vieringen.

Buiten de reguliere vieringen zijn er die met een bijzonder karakter zoals een huwelijk of een uitvaart.

Een zeer bijzondere gebeurtenis in de gemeenschap is de Corpus Christi processie. Hierin wordt de monstrans op plechtige wijze onder begeleiding van een harmonie uit Volendam rond de aangrenzende grachten gedragen. Mededeelnemers zijn onder andere diverse orthodoxe kerken, waaronder de Syrisch orthodoxe kerk te Amsterdam, waarmee nauwe betrekkingen worden onderhouden. Belangrijke deelnemers zijn doorgaans de nuntius, de bisschop(pen) van Haarlem-Amsterdam, priesters en diakens alsmede de bisschoppen van de orthodoxe kerken naast een groot aantal kerkgangers.

I.v.m. de coronamaatregelen is er in 2021 geen sacramentsprocessie geweest.

Tijdens de jaarlijkse nacht van de Stille Omgang in maart faciliteert de Onze Lieve Vrouwekerk diverse zustergezelschappen bij hun eucharistievieringen.

I.v.m. de coronamaatregelen is er in 2021 geen Stille Omgang geweest.

Jaarlijks keren ook terug de gedachtenissen van heilige Jozefmaria op 26 juni, zalige Alvaro op 12 mei, en de gedachtenis van de eerste rector Steinkamp op 31 maart.

 

Pastorale zorg.

Niet alleen geregelde kerkgangers maar iedereen die daar behoefte aan heeft kan na een afspraak een beroep doen op de priesters om specifieke persoonlijke thema´s aan de orde te stellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij verlies van een dierbaar persoon, drugsproblemen, gesprekken over het geloof al of niet in een proces van bekering. Kortom: in het algemeen alles waar een persoon behoefte aan kan hebben op geestelijk vlak. Deze zorg staat open voor iedereen, dus ook voor niet katholieken. Dit is een belangrijke taak voor met name de priesters.

Caritas.

In het kader van de Caritas volgens de richtlijnen van de organisatie van de katholieke kerk, wordt bij diverse sociaal-maatschappelijke problematiek ondersteuning geboden bij het vinden van de juiste hulp. Daartoe is een sociale kaart opgesteld en is een wekelijks inloopspreekuur ingericht voor parochianen van de Onze Lieve Vrouwe kerk. 

 

 

Vorming.

Zoals gezegd worden ter voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten cursussen georganiseerd. Zo bestaat de voorbereiding op het huwelijk uit een serie avonden in het Nederlands of het Engels waar de paren aan deelnemen. Verder worden avonden georganiseerd gewijd aan de studie van de Bijbel  alsmede avonden waarin een thema aan de orde, dat een relatie heeft met het katholieke geloof bijvoorbeeld de geschiedenis van de Kerk. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten vinden plaats in het Ontmoetingscentrum. 

Muziek.

Ter opluistering van de liturgie met name tijdens de hoogmis op zondag kent de gemeenschap een koor, het Sint Alphonsuskoor. Dit wordt geleid door een professionele dirigent – organist. Het orgel dat in de kerk is ingebouwd heeft dringend een restauratie nodig.

 

Beloningsbeleid.

De activiteiten van de kerk worden vrijwel allemaal verricht door een grote groep onbezoldigde vrijwilligers. De enige die een beloning ontvangt conform de CAO is de dirigent – organist. De priesters ontvangen maandelijks een kleine bijdrage voor hun levensonderhoud. De overige actieve personen stellen hun inzet ter beschikking zonder geldelijke beloning. 

Indien van toepassing worden de wettelijk vereiste belastingen en premies afgedragen.

Inkomsten en uitgaven.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt een lijst opgesteld die voor ieder ter inzage is op de website. De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de opbrengst van de collecten die in het weekend worden gehouden tijdens de vieringen. Verder bestaan de inkomsten uit giften en legaten. Voor details wordt verwezen naar het overzicht van inkomsten en uitgaven.

De boekhouding wordt verzorgd door een administratiekantoor. 

Gedragscode.

Er is een toepassing gedragscode pastoraat ontwikkeld voor de vrijwilligers die per 1 april 2015 van kracht is gegaan.

Deze is gebaseerd op de gedragscode pastoraat die door de Nederlandse bisschoppen-conferentie is vastgesteld en voor alle Nederlandse bisdommen van toepassing is.

Het doel van de gedragscode beoogt het bewaken en bevorderen van de sociale veiligheid en het signaleren van ongewenst gedrag binnen de gemeenschap.

 

Beleid.

Het beleid is erop gericht om de doelstelling van de stichting ten volle te realiseren met behulp van de financiële middelen die de gelovigen ter beschikking stellen, alsmede met de inzet van de vrijwilligers en betaalde kracht(en). Voor de stichting is het belangrijk dat in dit deel van Amsterdam een katholieke gemeenschap bestaat waarin het geloof intensief beleefd wordt met mogelijkheden tot vorming, het ontvangen van de sacramenten, pastorale zorg en een zeer goed verzorgde liturgie. Dit alles dan binnen een aangename sfeer. Het beleid is gericht op continuering van deze situatie en waar mogelijk uitbreiding en dit alles trouw aan het katholieke geloof.  

Evacuatieplan.

Er is een conceptevacuatieplan opgesteld om ingeval van calamiteiten het kerkgebouw zo veilig mogelijk te ontruimen.

Medische hulpverlening.

Indien kerkgangers gezondheidsproblemen ondervinden is achter in de kerk een brancard beschikbaar.

Tevens is in het Ontmoetingscentrum een AED beschikbaar voor diegene die de training hiervoor hebben gevolgd.

In totaal zijn dit 18 personen waaronder 5 personen van de Syrische Orthodoxe Gemeenschap

Het bestuur van de stichting.

Amsterdam, 20 mei 2022

Mis van de Heilige Jozefmaria

Maandag 27 juni is de Mis opgedragen om God te danken voor het leven van de H. Jozefmaria.

Na afloop van de viering was er een ontomoeting in het nabij gelegen centrum De Oude Gracht.

Hierbij enkele foto's gemaakt door gelovigen van de ceremonie en receptie

En hier de audio van de homilie door Mgr. van der Ploeg.

 

Subcategorieën