Actueel

Kerstconcert 19 december 20.00 uur

The Time of Snow:

Kerstconcert en samenzang

Marriage Course January – February 2024

Amsterdam is quite an international city and it is important to think of those who come from other countries when it comes to preparing for marriage in the Catholic Church. This course brings the participants in touch with other couples in the same situation and more experienced ones, who will help them think about their future married life. You are welcome to register for this course:

DAY AND TIME:       3 Saturday Afternoons and 3 Wednesday evenings

PLACE:                     Keizersgracht 218 B – 1016 DZ Amsterdam

COSTS:                    € 150 for the couple. 

 

Sycamore

Sycamore is een informele cursus over het katholieke geloof en de relevantie ervan voor het leven van vandaag.

Mariale Route

Klik op de foto voor de hele folder met informatieKnipsel 1

 

Boekenladder

Click op de fofo voor de hele nieuwsbrief.

Leesgoed223

Bedevaart naar Kevelaer 28 oktober

Zie hier de informatiebrief en de aanmeldingsstrook.

zaterdag 28 oktober 2023

Opnieuw gaan wij naar Kevelaer op zaterdag 28 oktober 2023. De touringcar vertrekt stipt om 08:30 uur. Zoals vorig jaar is de opstapplaats op de P&R bij het Havengebouw aan de Ruyterkade nr. 7, Postcode 1013 AA.

Om 12:30 uur begint in de Kaarsenkapel van het heiligdom onze gezongen Eucharistieviering. Vanaf 11:30 uur is er biechtgelegenheid voor degenen die dat wensen.

Na de H. Mis is er gelegenheid om in kleine groepen te lunchen. In Kevelaer zijn er talloze mogelijkheden ergens te eten. Consumptie is voor eigen rekening. Dit jaar is de zaal van het parochiehuis Sint Antonius bezet voor de eerste communicanten van de parochie.

Voor belangstellenden bestaat om 15:00 uur de mogelijkheid om de kruiswegoefening te bidden in de openluchtkerk, vlakbij de kaarsenkapel.

Om 16:30 uur vinden het Lof en rozenkransgebed plaats in de biechtkapel. Vertrek uit Kevelaer om 18:00 uur (wederom stipt). We verwachten ’s avonds rond 20:30 uur terug te zijn in Amsterdam bij het Havengebouw.

Tot 15:45 uur kunt u religieuze artikelen kopen, waarna u om 16:00 uur voor het Lof en de rozenkrans verwacht wordt in de biechtkapel.

De deelnemersbijdrage is € 35,- per volwassene, kinderen tot 12 jaar € 15.-. Reserveren is betalen. Het complete bedrag dient gestort te worden op de rekening van de Onze Lieve Vrouwekerk voor 20 oktober via IBAN: NL16 INGB 0000 0838 31 onder vermelding van “Bedevaart Kevelaer”.

Onderstaande gegevens (nodig voor de reisverzekering) kunt u via e-mail sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bedevaart naar Kevelaer – zaterdag 28 oktober 2023

Ondergetekende geeft zich op voor de bedevaart naar Kevelaer. Hiervoor betaal ik € 35 per volwassene en € 15 per kind. Vóór 20 oktober contant of via de rekening IBAN:

NL16 INGB 0000 0838 31 onder vermelding van “Bedevaart Kevelaer”.

Dhr./Mw.

 

Adres

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Tel/Mail

 

Aantal deelnemers

 

Datum

 

handtekening

 

Beelden van het feest van de Heilige Jozefmaria

Maandag 26 juni om 19.30 u werd de plechtige Eucharistie gevierd van de H. Jozefmaria.

Hier is een impressie van de viering. We zijn Fabio and Magdalena dankbaar voor de foto's die ze stuurden.

Foto's en video's van de Sacramentsprocessie 11 juni

Versschillende mensen hebben foto's en video's gestuurd na de processie van afgelopen zondag.

Korte overzichtsvideo

Verzameling van gestuurde foto's

 

Katholiek en Orthodoxe gelovigen met de Heer langs de grachten van Amsterdam

We zijn Mgr Hendriks dankbaar voor zijn mooie weergave op zijn website Arsacal. Daar kunt u ook de preek lezen.

Sacramentsprocessie door warm Amsterdam

Zondag 11 juni vond in Am­ster­dam de sacra­ments­pro­ces­sie plaats, aan­slui­tend aan de hoogmis in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht. Bij de pro­ces­sie zijn er geen problemen over zoveel Rooms­heid. Am­ster­dam is bij uitstek de stad waar je "jezelf mag zijn". Die tole­ran­tie is er dus ook voor een pro­ces­sie. 

Plech­tige Mis

De O.L. Vrouwe­kerk was goed gevuld voor de plech­tige Mis, waarbij de regio­naal vica­ris mgr. Christiaan van der Ploeg en de rector, kanun­nik Rafael Ojeda con­ce­le­breer­den. Het meerstemmig koor zong bepaald niet onver­diens­te­lijk Gre­go­ri­aanse gezangen en een meerstemmige Mis.

Pro­ces­sie

Aan het einde van de Mis werd het Sacra­ment uit­ge­steld en begon de pro­ces­sie over de zonovergoten grachten van de hoofd­stad. Het was een warme dag met temperaturen boven de der­tig gra­den en dan kunnen de gewa­den wel wat warm zijn, maar zo'n klein offertje hoort er wel bij. Het fanfarekorps van Volen­dam speelde, de paters van het H. Sacra­ment van het Begijnhof en de paters en zusters van de kapel van de Vrouwe van alle volkeren liepen mee in de pro­ces­sie, evenals een ver­te­gen­woor­diging van de Syrisch Orthodoxe kerk, die na terug­komst in de kerk en de de zegen met het heilig Sacra­ment nog een mooi gezang lieten horen waarna enkele gelovigen van de Armeens Apostolische Kerk zongen en de pries­ter pater Saliba Antonios een gebed uitsprak.

Dank

Het was alles bij elkaar weer een mooi gebeuren, met goede deelname. Een fees­te­lijk geheel waarvoor ik de heer J. Witteman dank samen met alle vrij­wil­li­gers die voor de organi­sa­tie hebben gezorgd. Het was weer mooi!

Sagrada Familia

Vooraankondiging Mariareis in 2024

Na de reis naar het Heilig Land in mei 2023 zijn we zeer verheugd nu al te kunnen aankondigen dat vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk een Mariareis georganiseerd zal worden in de laatste week van april of in de eerste week van mei 2024. De exacte dagen hangen af van de wijze van vervoer, waarvoor op basis van beschikbaarheid en kosten gekozen zal worden. Afhankelijk hiervan zal de reis acht of tien dagen duren; we zijn hierover nog in gesprek met het reisbureau. De reis gaat naar Lourdes en vervolgens via Torreciudad (Mariaheiligdom in de Spaanse Pyreneeën), Zaragoza (El Pilar), Montserrat (Mariaheiligdom van de Benedictijnen), om te eindigen in Barcelona (Sagrada Familia).

Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk wordt deze reis georganiseerd door priester Eugen Graas en het echtpaar Marja en Paul van Gils.

Mocht u nu al belangstelling hebben om met deze unieke reis mee te gaan of wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u dit kenbaar maken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Informatieve websites:

                          

Christoffel Reizen naar o.a. Lourdes, Rome, Israel, Santiago en Fatima.

TV LOURDES (lourdes-france.org)

El Pilar - Catedrales de Zaragoza (catedraldezaragoza.es)

Torreciudad.org

Abadia de Montserrat (abadiamontserrat.cat)

Montserrat (berg) - Wikipedia

Sagrada Família - Official ticket vendors - Sagrada Familia

Sacramentsprocessie op zondag 11 juni

De sacramentsprocessie door het centrum van Amsterdam is inmiddels een traditie geworden. De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 220 organiseert op Sacramentsdag 11 juni a.s. opnieuw de processie. Na een plechtige eucharistieviering zullen Katholieke en Orthodoxe gelovigen samen met hun bisschoppen, met het Allerheiligste door de stad trekken. U bent van harte welkom. 

Programma:

11.15        Plechtige Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk

12.45        Sacramentsprocessie over de grachtengordel

13.30        Afsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk

14.00        Gezellig samenzijn in de zaal naast de kerk 

Actuele informatie: www.olvkerk.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Land, bedevaart / pilgrimage 2023

Foto's van de reis naar het H. Land met pelgrims uit Amsterdam en Haarlem. Het was een zeer indrukwekkende reis.

Pictures taken by our pilgrims to the Holy Land during 8 amazing and enriching days. 

Register for the Marriage Course

Marriage Course  

This is the application form to register (Fill it up and send it to Fr Rafael  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

April - May 2023

Subcategorieën