Doop

Doop

Doop

Door het sacrament van de doop wordt de dopeling opgenomen in de kerk van Christus, het volk van God. Hij of zij wordt met water overgoten, met olie gezalfd, bekleed met het witte kleed en zo geestelijk opnieuw geboren tot kind van God.

Ouders kunnen voor hun kinderen vragen om het sacrament van de doop. Doopvieringen voor kleine kinderen vinden in onze kerk individueel plaats gedurende vrijwel het gehele jaar.

U vindt hier een aanvraagformulier waarmee u ons uw verlangen kenbaar kunt maken. Een van de paters neemt, na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier, contact met u op voor de voorbereiding en verdere afspraken. Voor een doopviering vragen wij een bijdrage in de kosten.

 

Voornaam

 

Naam

 

Geboortedatum

 

Doopdatum en tijd

 

Naam moeder

 

Naam vader

 

Peter

 

Meter

 

Adres

 

Telefoon

 

E-mail

 

Bijzonderheden?

 

Het doopsel is een gelegenheid om een donatie aan de kerk te doen. Dat kan contant of via de bank als u dat liever hebt.

aan Stichting Onze Lieve Vrouwekerk  Keizersgracht 220 1016 DZ Amsterdam IBAN NL16INGB0000083831 of de donatieknop op de site.

Indien ouders een doopviering willen houden met een eigen priester, dan is het nodig dit tijdig met de rector of diens plaatsvervanger te regelen. Voor een doopviering met eigen priester declareren wij €100,-.