Koor

Koor

Sint Alphonsus

Sint Alphonsus

Kerkmuziek

Muziek speelt in de liturgie van de Rooms-katholieke kerk een belangrijke rol. De paters Redemptoristen hechtten veel waarde aan de kwaliteit van de muziek, niet verwonderlijk omdat de stichter van hun congregatie, de heilige Alphonsus de Liguori, ook componist was.

Sint Alphonsuskoor

Sinds de inwijding in 1854 is er een koor aan de kerk verbonden. Als oprichtingsdatum wordt 1 mei 1881 aangehouden, de datum waarop het heren- en jongenskoor zich aansloot bij de Sint Gregoriusvereniging.

Dirigenten

1881 pater W. Smit CssR
1881-1883 A. Kors
1883-1884 A. Ebbinkhuizen
1884-1894 pater Bogaerts CssR
1894-1911 Hubert Cuypers
1911-1913 broeder Anselmus CssR (C. Bonten)
1913-1918 Hubert Cuypers
1918-1928 Theo Ponten
1928-1944 Johan Huider
1944-1953 Chris Maas
1953-1954 Louis Schwirtz
1954-1955 Louk Nelissen
1955-2003 Anton van Dalen
2003-2010 Erik-Jan Eradus
2011-2012 David Boos
2012-2017 Erik-Jan Eradus
2018- Nicholas Papadimitriou

 

Preek van pater W.Sentenie CssR bij gelegenheid van  het 90 jarig bestaan van het koor

Ons Amsterdam (juni 1982); Honderd jaar Sint Alfonsuskoor

Waarom het koor pas 100 jaar bestaat