PERSBERICHT

SACRAMENTSPROCESSIE AMSTERDAM GAAT NIET DOOR

De jaarlijkse Sacramentsprocessie langs de grachten van Amsterdam gaat dit jaar vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus niet door.
In deze eeuwenoude katholieke processie wordt een hostie in een houder (monstrans) meegedragen, die Christus is in de gedaante van brood.
Dit H. Sacrament heeft voor Amsterdam een bijzondere betekenis omdat het sacrament met het Mirakel van Amsterdam (dat 675 jaar geleden in de Kalverstraat plaatsvond) aan de basis staat van de welvaart en het welzijn van de stad Amsterdam en haar inwoners.
Dit wonder geldt als een bevestigingsmirakel waarin de hand Gods herkend wordt en waarvan de plaats moet worden ingericht als heiligdom. Het geloof in het H. Sacrament wordt door de katholieke kerk gedeeld met de orthodoxe kerken, waarvan de Amsterdamse gemeenschappen samen met de katholieken aan de processie deelnemen.Dat de Sacramentsprocessie dit jaar niet door kan gaan is noodzakelijk, maar wel erg jammer, juist in een tijd dat er onder de inwoners van Amsterdam behoefte bestaat aan gebed. Katholieken en orthodoxen betreuren het dan ook dat zij dit jaar het feest van Sacramentsdag niet, zoals gebruikelijk, samen in de processie kunnen tonen.
Het is hun vurige wens dat zij binnenkort de sacramenten, de kern van hun geloof, weer in de Amsterdamse kerken samen met hun priesters en gemeenschappen kunnen vieren.
Zij zullen de tijdens de Sacramentsprocessie door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, de apostolische nuntius of de abt van het Benedictijnenklooster te Egmond uitgesproken zegen over de stad Amsterdam en haar inwoners dit jaar node missen...