Muziek in de liturgie

Sint Alphonsuskoor o.l.v. Nicholas Papadimitriou
Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, 1016 DZ Amsterdam

Zondag 26 augustus
Messe Brève - Ch. Gounod Credo I

NB. Wijzigingen voorbehouden