Muziek in de liturgie

Sint Alphonsuskoor o.l.v. Nicholas Papadimitriou
Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, 1016 DZ Amsterdam

Zondag 24 juni
Gregoriaanse Mis VIII Credo IV
Zondag 1 juli
Missa Quinta W.E.Horak

NB. Wijzigingen voorbehouden

Het Sint Alphonsuskoor is op vakantie tot medio augustus.