Interieur Onze Lieve Vrouwekerk

Overzichtsfoto’s

Hoofdaltaar

Mis vóór Sacramentsprocessie 2007

Details van het open altaar retabel

Maria bezoekt haar nicht
Elisabeth
De geboorte van Jezus Jezus wordt in de tempel
opgedragen
De aanbidding van de
Driekoningen

Hoofdaltaar met gesloten retabel

Details van het gesloten altaar retabel

De vierentwintig oudsten met hun schalen, kronen en muziekinstrumenten (Apok. 5, 8-9)

Kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Maria-ikoon

Details van het Maria-altaar

Koning Ahasveros & koningin Ester De kroning van Maria Koning Salamon & Batseba

Kapel van de Heilige Familie

De dood van Sint Jozef, vergezeld voor Jezus en Maria; rechts van de H. Familie staat Isaï, de vader van David, die aan de linkerkant staat

Wandschilderingen in de kapel van de Heilige Familie

De vlucht naar Egypte De aanbidding van de
Driekoningen
In de werkplaats van Sint Jozef

Kapel van de heilige Alphonsus

De heilige Alphonus, stichter van de Redemptoristencongregatie. In zijn hand draagt hij een monstrans, als teken van zijn voorliefde voor de H. Eucharistie

Gerardusaltaar

De H. Gerardus Majella, in het midden afgebeeld met een kruis en twee sleutels in zijn hand (hij was portier in het klooster) en een korf brood (als verwijzing naar zijn voedseluitreikingen aan de armen. Links wordt afgebeeld hoe hij, nadat hij in een donkere en stormachtige nacht was lastig gevallen door de duivel, de satan gelastte hem veilig over de woest stromende rivier de Olfanto te leiden. Rechts zien wij hoe Gerardus brood uitdeelt aan de armen.

Biechtstoel

Een van de acht biechtstoelen die in de zijbeuken van de kerk zijn ingebouwd (momenteel is er één van in gebruikt). Boven deze biechtstoel zien wij een beeld van de heilige Nepomucenus. Nepomucemus werd op last van koning Wencenslaus verdronken (1393), omdat hij het biechtgeheim niet wilde schenden. Vandaar dat hij zijn wijsvinger naar zijn lippen brengt als verwijzing naar de zwijgplicht.

Glas-in-lood ramen

Zijbeuken

Zuidelijk transept: de H. familie te Nazareth; onder de
H. Familie zijn de ouders van Maria, Joachim en Anna
weergegeven.
Noordelijk transept: Jezus teruggevonden in de tempel.
Onderaan scènes uit het Oude Testament:
links Jozef die aan de farao in Egypte zijn droom uitlegt;
rechts de opdracht van Samuel in de tempel:
links zit de priester Eli, die zijn handen uitstrekt
naar de kleine Samuel, die door zijn ouders Anna en
Alkana naar de tempel wordt gebracht.

Het huwelijk van Maria en Jozef
(uiterst links en rechts de getuigen)
Het wonder op de bruiloft van Kana,
waar Jezus water in wijn veranderde

Ramen middenschip

> > >
Sanctus Jacobus Minor Sanctus Matteus Sanctus Paulus

> > >
Sanctus Jacobus Major Sanctus Joannes Sanctus Petrus

Raam boven voorportaal kerk

Het laatste oordeel. God de Vader troont op de regenboog met aan zijn rechterhand zijn Zoon. Deze houdt het kruis vast waarmee hij de zonde overwon. Met zijn andere hand maakt Christus een uitnodigend gebaar. Maria en Johannes knielen neer als voorsprekers. Maria is aan het hoofd van de apostelen weergegeven (links). Johannes is rechts geplaatst aan het hoofd van vertegenwoordigers van het Oude Testament. Op het bazuingeschal van de engelen openen zich de graven (links onder). De engelen scheiden de uitverkorenen (links) en de verworpenen (rechts).

Enkele plafondschilderingen