Heilig Hart altaar

Van het vroegere H. Hartaltaar uit het atelier van W. Mengelberg (1882) zijn enkel de door M.C. Schenk beschilderde vleugeldeuren bewaard gebleven. In 1957 maakte het H. Hartbeeld plaats voor een Christus Koning mozaïek van Ton Ros

Bron: De Redemptoristenkerk van het "Onbevlekt Hart van Maria" door C. Hoogveld in Bulletin 18 van de Stichting Oude Hollandse Kerken (1984)

Van onze oud-acoliet Guus Walraven ontvingen wij onderstaand bidprentje:

Het H. Hartaltaar met Christus Koning mozaïek, nog zonder de luiken: