Eeuwfeest van Onze Lieve Vrouw van Fatima

Op zaterdag 13 mei a.s. vieren we in de Onze Lieve Vrouwekerk het eeuwfeest van Onze Lieve Vrouwe van Fatima. Het programma daarvoor is elders in het MB opgenomen. Wie meer over Fatima wil weten moet op 13 mei de lezing van de heer Van den Aardweg bijwonen om 14 uur in onze kerk. Zijn boek over Fatima en het zonnewonder werd in het vorige MB al besproken. 13 mei is overigens ook de feestdag van het Onbevlekte Hart van Maria en daarmee de feestdag van onze kerk, die aan het Onbevlekte Hart van Maria is gewijd. Dit feest werd 75 jaar geleden door paus Pius XII ingesteld voor de gehele Kerk, bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de verschijningen te Fátima. Maria had de zieners gevraagd om de wereld te laten wijden aan haar Onbevlekte Hart om zo vrede aan de wereld te brengen. Het feest van het Onbevlekte Hart van Maria werd echter al eerder gevierd, zoals wel blijkt uit de toewijding van onze kerk aan dit heilig hart in 1854. Op 13 mei a.s. vindt in onze kerk, voor wie dat wil en zich daarop heeft voorbereid, na de lezing van de heer Van den Aardweg een Individuele toewijding plaats aan het Onbevlekt Hart van Maria. Fatima is vooral bekend vanwege de verschijning van Maria aan drie herderskinderen. Op 13 mei 1917 verscheen Maria voor de eerste keer aan de kinderen. Zij beloofde aan hen om elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen voor de voor de zielen in het vagevuur en om te bidden voor de bekering van zondaars. De kinderen zagen daarop af van eten en drinken op bijzonder warme dagen en droegen een touw om hun middel bij wijze van offer. Ook droeg Maria hen op iedere dag de Rozenkrans te bidden voor de vrede. Bij de volgende verschijning, op 13 juni 2017, waren er ook dorpelingen aanwezig. Op het ogenblik dat de drie kinderen om twaalf uur neerknielden om de rozenkrans te bidden, verscheen Maria weer. De omstanders zagen hoe de kinderen reageerden, maar de verschijning zelf zagen ze niet. De volgende maand wachtten enkele duizenden mensen op de verschijning. Deze keer vroeg zij om het rozenhoedje te bidden om beëindiging van de oorlog (de Eerste Wereldoorlog) te verkrijgen. Zij kondigde een groot wonder aan voor oktober.

Links: foto van de drie kinderen tijdens het Zonnewonder in Fatima Rechts: het logo van het eeuwfeest

Ze kondigde ook aan dat veel vrome gelovigen gemarteld zullen worden, dat de paus veel te lijden zal hebben, dat volkeren vernietigd zullen worden maar dat uiteindelijk het Onbevlekt Hart zal overwinnen. Na deze woorden kregen de kinderen een visioen van de hel en zagen ze wat het lot is van zondaren. In oktober vond het aangekondigde grote wonder plaats, het Zonnewonder. Op 13 oktober 1917 wachtten tienduizenden mensen in de stromende regen op de verschijning, die als volgt sprak: ‘Ik ben Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij.’

Paus Franciscus in Vaticaan bij beeld van OLV Fatima

Net als de vorige keren spoorde zij aan tot het dagelijks bidden van het rozenhoedje. Ze zei: ‘De mensen moeten beter gaan leven; zij moeten vergiffenis vragen voor hun zonden.’ Daarna vond het wonder plaats. De zon begon te beven en leek zich naar de mensen te bewegen. Nadat de zon tot stilstand was gekomen bleek dat geen enkel van de doorweekte kledingstukken nog vochtig was.

Maria heeft tijdens de verschijningen drie geheimen onthuld. In het eerste geheim beschreef Maria de verschrikkingen van de hel; een onblusbaar vuur waarin de zielen van de zondaars branden. Daarbij voorspelde zij het einde van de Eerste Wereldoorlog en tevens het begin van de Tweede, dat volgens zieneres Lucia ingeluid werd door de buitengewone noorderlichten in 1938. Het tweede geheim was een oproep om Rusland, dat kort na de verschijningen verscheurd zou worden door de Russische Revolutie, te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. In het visioen bij het derde geheim figureert een in het wit geklede bisschop die wordt neergeschoten terwijl hij met het kruis tussen talloze gedode martelaren loopt. Dit visioen wordt verbonden met de aanslag die Mehmet Ali Agca in 1981 pleegde op paus Johannes Paulus II. Die aanslag vond plaats op 13 mei. Johannes Paulus II, die Fatima meermaals bezocht, geloofde daarom dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fátima te danken was dat de kogel in zijn buik en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fátima.

Fatima, dat even ten noordoosten van Lissabon ligt, heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot de nationale bedevaartsplaats van Portugal. De plaats zal op 13 mei 2017 door Paus Franciscus ter gelegenheid van het eeuwfeest als pelgrim bezocht worden. Volgens paus Benedictus XVI , die op 13 mei 2010 Fatima eveneens als pelgrim bezocht, toont de boodschap van Fatima dat de kerk voortdurend zware beproevingen moet ondergaan, welke beproevingen volgens hem tot aan het einde van de wereld moeten worden beantwoord met voortdurende bekering, boetedoening en gebed en met Geloof, Hoop en Liefde. De beproeving en het lijden komen volgens deze vorige paus niet alleen van buiten de kerk maar ook van de zonde binnen de kerk. Ook de kerk moet boete doen, zich zuiveren, om vergeving vragen en om rechtvaardigheid. De paus herinnerde eraan dat het Onbevlekte Hart van Maria en de liefde van God zullen triomferen en het kwaad zullen overwinnen.

Terwijl de paus de H. Mis zal celebreren in Fatima vindt er in onze kerk op hetzelfde moment de H. Mis plaats, eveneens in het kader van het Eeuwfeest en de herdenking van de verschijningen, waarmee wordt benadrukt dat dit feest (vanwege de toewijding van onze kerk aan het Onbevlekte Hart van Maria) ook een beetje het feest van onze kerk zal zijn. De verwachting is dat paus Franciscus tijdens de H.Mis twee van de herderskinderen heilig zal verklaren. Mocht dat zo zijn, dan zullen de individuele toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria in onze kerk, die op die dag na de H. Mis zal plaatsvinden, extra feestelijk worden waardoor het een dag zal worden om nooit te vergeten.

Maurice Essers