Veel devotie

Devotie is een woord dat je buiten de kerk niet zoveel hoort. Het betekent zoveel als toewijding. Wanneer iemand je voor de H. Mis veel devotie toewenst dan hoopt diegene dat je tijdens de H. Mis aandacht hebt voor God en dat je dan als het ware bij de les blijft. Bij de preek en de lezingen is dat het gemakkelijkste. Die zijn immers elke week weer anders. Maar ook in de vele gebeden en andere handelingen tijdens de H. Mis kun je steeds weer iets nieuws ontdekken of troost vinden als je toegewijd bent. Je vergeet even je dagelijkse beslommeringen, vestigt je aandacht op iemand of iets anders en put daar kracht uit. Die toewijding kan ook gericht zijn op een heilige, zoals de Mariadevotie, of op een ander persoon, zoals de toewijding van een kind voor een ouder of van een ouder voor een kind. In de maanden mei en juni stond de Mariadevotie centraal. Mei is natuurlijk de Mariamaand bij uitstek. Eind juni was er het feest van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. Dit jaar werd gevierd dat het 150 jaar geleden was dat paus Pius IX de icoon van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand aan de congregatie van de redemptoristen toevertrouwde. Het verhaal van dit schilderij, deze icoon, is te lezen in de aan Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand (toe)gewijde kapel in onze kerk. Daar is te zien dat de icoon een lange weg heeft afgelegd. Via Jeruzalem in de 5e eeuw naar Constantinopel. Van daaruit verspreidde de icoon zich in het Oost-Romeinse rijk, waaronder Kreta. Met een koopman uit Kreta kwam de icoon in Rome, waar paus Pius IX 150 jaar geleden de icoon aan de Redemptoristen toevertrouwde. De Redemptoristen hebben de icoon sindsdien overal in de wereld verspreid, waaronder ook in onze kerk, die door de Redemptoristen aan Maria werd gewijd.

De icoon verwijst naar het lijden van Christus en het medelijden van Maria en kan helpen bij onze toewijding tot Maria en Christus. In de negen dagen voor de feestdag van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand kon ter voorbereiding van de feestdag een noveen gebeden worden. Op die wijze kon de devotie versterkt worden. Ook de details van de icoon kunnen daarbij helpen. Een van de details van de icoon is het loshangende sandaaltje van Christus. Maria lijkt te zeggen: “Wees niet ongerust over een sandaaltje. Al deze menselijke zekerheden zullen jullie uiteindelijk in de steek laten, alleen Jezus is jullie zekerheid”. In tijden van nood kunnen we ons tot Maria en tot Christus wenden. De titel van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand geeft aan dat toewijding dan twee kanten op werkt. Onze toewijding tot Maria, onze Mariadevotie, wordt beantwoord in haar toewijding tot de mensen, die ons kracht geeft waardoor we moeilijkheden beter aankunnen. Zie ook het gebed tot Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand dat velen al jaren troost. Veel devotie.

Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen. U heeft op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. Met tedere zorg heeft u Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt. Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand. Maria, ook ik ben uw kind. Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven en heeft u mij als uw kind aangenomen. Ik weet, dat u over heel de wereld vooral uw kinderen, die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming. Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan. Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, heb ik uw moederlijke bijstand nodig. Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik u thans met alle aandrang smeek. Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik u zal komen bedanken in de hemel. U kunt mij helpen, u wilt mij helpen, u zult mij helpen, o machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand. Amen.

Maurice Essers