De bijdragen van Maurice Essers in het maandbulletin