ANBI informatie

De stichting Onze Lieve Vrouwekerk is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.
Dit betekent dat de stichting Onze Lieve Vrouwekerk geen belasting hoeft te betalen over giften en legaten.
Donateurs kunnen giften aftrekken van de belasting.

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

Naam

Stichting Onze Lieve Vrouwekerk

Fiscaal nummer

RSIN 812308396

Contactgegevens

Keizersgracht 218 B
1016 DZ AMSTERDAM
Telf. 020 2400803
Email: rector@olvkerk.nl
Website: www.olvkerk.nl
Bankrekeningnummer: ING bank: 83831 t.n.v. Stichting Onze Lieve Vrouwekerk.
IBAN: NL16 INGB 0000 0838 31

Samenstelling van het bestuur

Dhr. J. Witteman, voorzitter
Mr. M.J.J.M. Essers, secretaris
Drs. U.G.M. Barelli, penningmeester
Dhr. H. Drenth, lid
Mevr. Drs. I.S. Maas - Bremer, lid
Dr. R. de Ojeda,pr. geestelijk adviseur

Veiligheidsplan

Klik hier voor het veiligheidsplan (PDF).`

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan (PDF).`

Beloningsbeleid

Zie het beleidsplan.

Doelstelling

Het bijstaan van de rector van de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam alsmede het eventueel verkrijgen van de eigendom van het bij de kerk behorende kerkgebouw.

Financiële verantwoording

Standaardformulier Publicatieplicht
Jaarrekening 2019
Zie verder het Beleidsplan 2020

Lees hier hoe u de kerk kunt steunen


30 juni 2021